Om oss

IOGT-NTO Gävleborg tror på ett samhälle där alkohol och andra droger inte hindrar oss människor att leva ett fritt och rikt liv.

Våra verksamhetsområden

IOGT-NTO:s arbete är uppdelat i tre olika verksamhetsområden: Alkohol- och narkotikapolitik, Förebyggande arbete och Socialt arbete.

IOGT-NTO:s alkohol- och narkotikapolitik

IOGT-NTO arbetar för en effektiv alkohol- och narkotikapolitik. Enkelt uttryckt en politik som leder till minskat våld, minskat missbruk och färre barn i beroendemiljöer.

Alkohol- och narkotikapolitik är ett av våra verksamhetsområden där IOGT-NTO arbetar med en rad politiska frågor som alkovåld, öppettider på krogen, gårdsförsäljning av alkohol, minskade införselkvoter, höjda minimiskatter och förbud mot alkoholreklam. Vi värnar också det svenska alkoholmonopolet som är en viktig del av en effektiv alkoholpolitik.

IOGT-NTO:s förebyggande arbete

I det förebyggande arbetet vill IOGT-NTO öka medvetenheten kring problemen med alkohol och förändra människors attityder till alkohol. Arbetet syftar till att minska riskerna för alkoholrelaterade problem.

Förebyggande arbete är ett annat av IOGT-NTO:s verksamhetsområden. Föräldrar har stor påverkan på ungdomars alkoholkonsumtion och är därför en viktig målgrupp i vårt förebyggande arbete. Därför handlar en stor del av arbetet om att begränsa tillgängligheten av alkohol för tonåringar. IOGT-NTO är en del i den nationella informationssatsningen Tänk Om som drivs av Folkhälsoinstitutet (FHI). Vi har även utarbetat metoder och material som är riktade till föräldrar och som kan genomföras som föreläsningar och studiecirklar.

Arbete och alkohol

På några år har alkoholen blivit vanligt förekommande i många arbetsrelaterade sammanhang. Sammanhang där det tidigare var självklart att alkohol inte förekom. Vad innebär det? Vad ger det för signaler – till anställda, kunder, allmänhet? Hur har vi det med representation, företagsfester och After work?

Hur stor plats tar alkoholen på din arbetsplats? Det är namnet på vårt material som riktar sig till arbetsplatser. Här kan du ta del av materialet i digital form.

IOGT-NTO:s sociala arbete

IOGT-NTO erbjuder stöd till personer som har eller har haft alkohol- eller andra drogproblem att leva helnyktert. Vi gör det genom metoder och aktiviteter som syftar till att involvera personerna för att förmå dem att förändra sin situation.

Slutligen är socialt arbete ett av IOGT-NTO:s verksamhetsområden. Alkohol och andra droger är hinder för både individens och samhällets utveckling. Alkoholberoende leder till skador på såväl kropp som själ. Även anhöriga skadas av beroendet som dessutom ofta får sociala och ekonomiska konsekvenser.

IOGT-NTO:s kamratstödverksamhet bygger på hjälp till självhjälp och tar tillvara den kraft till förändring som den enskilde individen besitter. Det sker tillsammans med andra med liknande erfarenheter. IOGT-NTO erbjuder en nykter frizon och ett nytt socialt kontaktnät.

Adress:
IOGT-NTO Gävleborg
Lynäsvägen 3C
826 68 Bergvik

Kontakt:
Verksamhetsutvecklare Britt-Marie Johansson
Tel: 073-372 62 57
Epost: britt-marie.johansson@iogt.se

IOGT-NTO Gävleborg tror på ett samhälle där alkohol och andra droger inte hindrar oss människor att leva ett fritt och rikt liv.

Hemsida av Annonspartner Sverige AB