Engagera dig

IOGT-NTO engagerar

Vi vill hela tiden få fler som engagerar sig. Vi vill ha medlemmar som arrangerar aktiviteter, påverkar samhället och utmanar alkoholnormen. Vi vill också knyta till oss fler som stöttar oss ekonomiskt som givare eller som deltar i kampanjer. På denna sida samlar vi verktyg, tips och guider för att du som medlem ska kunna engagera ännu fler.

Engagemangssatsning_första_delen_webb_161031 (002)

Engagera med tydlig profil

Den senaste tiden har en rejäl laddning produkter kommit ut till olika delar av landet. Det finns textilväggar att ha som bakgrund vid rekrytering eller årsmöte, rullvepor för att profilera aktiviteter, beachflaggor för att synliggöra event och papperskorgar för att hålla lokalen snygg. Se hur delarna ser ut och tips på hur de används i Engagemagsguiden grunder.

Engagemangsguiden

På denna sida hittar du vår nya Engagemangsguide. Den innehåller olika delar som ger dig tips på hur du kan engagera flera i en mängd olika situationer. Du kan läsa om våra olika engagemangsformer, hur du för ett engagerande samtal och hur du slipar dina argument. Du kan också få tips på hur du kan sätta en IOGT-NTO-profil på arrangemang, rekrytering, event och årsmöten.Utgår från Engagemangsguiden Grunder.

Fysiska Inspirationsträffar

Under våren planeras en mängd olika inspirationsträffar över hela landet. Vid dessa träffar får du information, får testa material och diskutera olika metoder. Då de utförs på många olika platser och tidpunkter hoppas vi att du hittar någon träff som passar just dig.

 

Engagemangsguiden

Engagemangsguide pärmEngagemangsguiden är en samling tips, idéer guideblad, mallar och annat som ger dig tips och förslag på hur du och dina kamrater kan engagera flera. Du kan börja med att läsa delen som kallas Grunder och sen välja ut de bitar som ni vill använda. Guiden kan också skapas som en helhet i en sammansatt pärm. Klicka på bilderna nedan för att ladda ner guiden i pdf-form. Guiderna kan du antingen läsa direkt eller skriva ut som häften.

 

Engagemangsguiden Grunder

I denna del får du en bild av grunderna i vår engagerande kommunikation. Här beskrivs vårt sätt att arbeta med engagemang, olika engagemangsformer, hur du kan föra en diskussion kring alkoholnorm, hur vi för engagerande samtal och vilka verktyg vi kan använda.

Framsida Engagemangsguide Grunder

 

 

Engagemangsguiden insatser

Under denna rubrik finns guideblad som hjälper er med tips och förslag när det gäller olika insatser.

 

 

Framsida Guideblad Engagera i monter

Engagera i monter

Framsida Guideblad Engagera vid aktivitet

Engagera vid aktivitet

 

 

 

 

 

 

 

 

Lockande aktiviteter i monter

Ibland kan det vara bra att ha en aktivitet för att locka människor till ens plats och för att få igång en diskussion. Här finns några exempel.

Lockande aktivitet Senaste ursäkten

Lockande aktivitet Senaste ursäkten

Lockande aktivitet Tokigaste

Lockande aktivitet Tokigaste ursäkten

 

 

aktivitetsguider

Aktivitetsguide Afterwork för alla

Afterwork för alla

Aktivitetsguide Grillkväll för alla

Grillkväll för alla

Aktivitetsguide matlagning och filmklubb

Adress:
IOGT-NTO Gävleborg
Lynäsvägen 3C
826 68 Bergvik

Kontakt:
Verksamhetsutvecklare Britt-Marie Johansson
Tel: 073-372 62 57
Epost: britt-marie.johansson@iogt.se

IOGT-NTO Gävleborg tror på ett samhälle där alkohol och andra droger inte hindrar oss människor att leva ett fritt och rikt liv.

Hemsida av Annonspartner Sverige AB