Exempelsida förening

<fri text> Våra verksamhetsområden

IOGT-NTO:s arbete är uppdelat i tre olika verksamhetsområden: Alkohol- och narkotikapolitik, Förebyggande arbete och Socialt arbete.

IOGT-NTO:s alkohol- och narkotikapolitik

IOGT-NTO arbetar för en effektiv alkohol- och narkotikapolitik. Enkelt uttryckt en politik som leder till minskat våld, minskat missbruk och färre barn i beroendemiljöer.

Alkohol- och narkotikapolitik är ett av våra verksamhetsområden där IOGT-NTO arbetar med en rad politiska frågor som alkovåld, öppettider på krogen, gårdsförsäljning av alkohol, minskade införselkvoter, höjda minimiskatter och förbud mot alkoholreklam. Vi värnar också det svenska alkoholmonopolet som är en viktig del av en effektiv alkoholpolitik.

IOGT-NTO:s förebyggande arbete

I det förebyggande arbetet vill IOGT-NTO öka medvetenheten kring problemen med alkohol och förändra människors attityder till alkohol. Arbetet syftar till att minska riskerna för alkoholrelaterade problem.

Hälsosam

Adress:
IOGT-NTO Gävleborg
Lynäsvägen 3C
826 68 Bergvik

Kontakt:
Verksamhetsutvecklare Britt-Marie Johansson
Tel: 073-372 62 57
Epost: britt-marie.johansson@iogt.se

IOGT-NTO Gävleborg tror på ett samhälle där alkohol och andra droger inte hindrar oss människor att leva ett fritt och rikt liv.

Hemsida av Annonspartner Sverige AB